بخش فیلم - دانشگاه سیستان و بلوچستان

 خبرهای مهم

زمان بندی جشنواره

مهلت ثبت اثر

۳۰ مهر ۱۳۹۶

مهلت ارسال اثر

۶ آبان ۱۳۹۶

اطلاع رسانی آثار پذیرفته شده

نیمه دوم آبان ۱۳۹۶

برگزاری جشنواره

نیمه اول آذر ۱۳۹۶

جشنواره در رسانه های دیگر

barba.ir